Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

E-mail Εκτύπωση

 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 138 της 17ης Μαΐου 2002.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών και των εφαρμογών αυτών και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που καλύπτει θέματα αιχμής όπως για παράδειγμα τα ενσωματωμένα συστήματα, η εικονική πραγματικότητα, η τεχνολογία διαδικτύου, και η τεχνητή νοημοσύνη.

Πιστεύοντας ότι οι πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της πληροφορικής στερούνται ποιότητας και αποτελεσματικότητας όταν δεν συνδυάζονται με ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αντίστροφα ότι η θεωρία αποβαίνει στείρα όταν δεν συνδέεται με την πράξη το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του τμήματος έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε να απουσιάζει ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ θεωρίας και πράξης. 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Τα έξι πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κορμού τα οποία καλύπτουν τα θεμέλια της επιστήμης των υπολογιστών. Από το τέταρτο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων για εξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης υπολογιστών αλλά και για απόκτηση γνώσεων σε άλλες επιστήμες όπως στην επιστήμη των τηλεπικοινωνιών, των οικονομικών και της παιδαγωγικής, ενώ απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου για την ολοκλήρωση των σπουδών.

To Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών αξιολογήθηκε πρόσφατα από επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου κύρους με την εποπτεία της Αρχής διασφάλισης ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης. Δείτε εδώ την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 44 "Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών" το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 Α/08.04.2009.

Για την παραπέρα εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης υπολογιστών, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών προσφέρει από το έτος 2009-2010 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι επίσης δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 06 Ιανουαρίου 2014  

FacebookTwitterGoogle


canakkale