Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Οδηγοί και Κανονισμοί Τμήματος

E-mail Εκτύπωση

Μπορείτε να πληφορηθείτε για τους οδηγούς, κανονισμούς, και νόμους οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών στους συνδέσμους και στα έγγραφα που ακολουθούν:

Οδηγός διαδικασιών.

Οδηγός προπτυχιακών σπουδών.

Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

Κανονισμός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις, Νόμος 4076/12 - ΦΕΚ τ.Α' 159/10-8-12.

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ, Νόμος 4009/11 - ΦΕΚ τ.Α' 195/6-9-11.

Πρότυπος γενικός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΕΙ, Π.Δ. 160/08 - ΦΕΚ τ.Α' 220/3-11-08.

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013  

FacebookTwitterGoogle


canakkale