Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Οδηγός Διαδικασιών

E-mail Εκτύπωση

 

Ο οδηγός διαδικασιών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών περιέχει συγκεντρωμένες χρηστικές πληροφορίες για πολλά από τα ζητήματα, εκτός του προγράμματος σπουδών, που απασχολούν τους φοιτητές κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα. Τα κείμενα που περιέχονται στον οδηγό διαδικασιών συνοψίζουν κανονισμούς και αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου καθώς και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, και θα ενημερώνονται κάθε φορά που κάποια από τις πηγές αυτές αλλάζει. Τα περιεχόμενα του οδηγού διαδικασιών είναι τα ακόλουθα:

Ζητήματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας

  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών και διδασκόντων ώστε να τηρούνται αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Παρουσιάζονται ζητήματα που έχουν σχέση με τη σωστή ή λανθασμένη χρήση πηγών (βιβλίων, διαδικτύου) και με τη δυνατότητα συνεργασίας ή λήψης εξωτερικής βοήθειας κατά τη συγγραφή εργασιών, καθώς και οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε περιπτώσεις που δεν ακολουθούνται οι ορθές πρακτικές.

Διοικητικές Διαδικασίες

  • Επικοινωνία με τη Γραμματεία.
  • Εγγραφές - δηλώσεις μαθημάτων.
  • Δηλώσεις συγγραμμάτων.
  • Ανακήρυξη πτυχιούχων.
  • Συνήγορος του φοιτητή.

Κανονισμός Εξετάσεων

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.
  • Διαδικασίες εξέτασης.
  • Έκδοση αποτελεσμάτων.

Σχετικός Σύνδεσμος

Οδηγός διαδικασιών σε μορφή pdf.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011  

FacebookTwitterGoogle


canakkale