Παράταση υποβολής δικαιολογητικών σίτισης μέχρι 18/10/2012

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος
Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι παρατάθηκε η υποβολή δικαιολογητικών σίτισης μέχρι την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012.

Από τη Γραμματεία