Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων Aκαδ. Έτους 2012-13

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος
Εκτύπωση

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2012-2013 στο Τμήμα Ε&Τ Υπολογιστών.

Από τη Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών