Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Διαδικασίες Εκλογών Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
(σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του Νόμου 3848/2010)

Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα Τύπος Θέσης Εξέλιξη Διαδικασίας
Υπολογιστική Επιστήμη και Μαθηματική Μοντελοποίηση Αναπληρωτή Καθηγητή Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες
Εφαρμογές Διαδικτύου Επίκουρου Καθηγητή Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες

Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων (σχεδίαση συστημάτων ειδικού σκοπού, σχεδίαση συστημάτων υλικού σε υψηλό επίπεδο, συσχεδίαση υλικού-λογισμικού)

Καθηγητή Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες

Παλαιότερες εκλογές μελών ΔΕΠ

 

Τελευταία ενημέρωση: 24/01/2013


FacebookTwitterGoogle


canakkale