Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στην Υπολογιστική Επιστήμη και Μαθηματική Μοντελοποίηση

E-mail Εκτύπωση

ΦΕΚ Διορισμού Υποψηφίου: 643/17.08.2007

Αίτηση Υποψηφίου: 07.09.2010

Ημερομηνία Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
5η ΠΓΣΕΣ/19.01.2011

Ημερομηνία σύγκλησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
22.02.2011

Μέλη εκλεκτορικού: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Ημερομηνία ορισμού τριμελούς: 22.2.2011

Μέλη τριμελούς: Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ημερομηνία εισηγητικής: Εισηγητική Έκθεση

Ημερομηνία διενέργειας συνεδρίασης μονιμοποίησης: 25.05.2011

Συνολικός αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 10

Συνολικός αριθμός θετικών ψήφων: 10

 

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale