Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

E-mail Εκτύπωση

Προκήρυξη θέσης:  ΦΕΚ 894/10.09.2010

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 6 Δεκεμβρίου 2010

Ημερομηνία Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
4η ΠΓΣΕΣ/22.12.2010

Ημερομηνία σύγκλησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
22.02.2011

Μέλη εκλεκτορικού: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Ημερομηνία ορισμού τριμελούς: 22.2.2011

Μέλη τριμελούς: Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ημερομηνία εισηγητικής: 19.05.2011 Εισηγητική Έκθεση

Ημερομηνία διενέργειας εκλογής: 7.06.2011

Συνολικός αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 9

Συνολικός αριθμός θετικών ψήφων: 9

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Λέπουρας Γεώργιος

 

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale