Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στην Υπολογισιμότητα και Υπολογιστική Λογική

E-mail Εκτύπωση

Προκήρυξη θέσης:  ΦΕΚ 543/03.08.2011

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 2 Νοεμβρίου 2011

Ημερομηνία Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος
2η ΠΓΣΕΣ/9.11.2011

Ημερομηνία σύγκλησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
7.12.2011

Μέλη εκλεκτορικού: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Ημερομηνία ορισμού τριμελούς: 18.1.2012

Μέλη τριμελούς: Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ημερομηνία εισηγητικής: 20.02.2012 Εισηγητική Έκθεση

Ημερομηνία διενέργειας εκλογής: 21.03.2012

Συνολικός αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 9

Συνολικός αριθμός θετικών ψήφων: 9

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Κούτρας Κωνσταντίνος
 

FacebookTwitterGoogle


canakkale