Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

E-mail Εκτύπωση

ΦΕΚ Διορισμού Υποψηφίου: 316/11.04.2008

Αίτηση Υποψηφίου: 06.06.2011

Ημερομηνία Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
12η ΠΓΣΕΣ/30.08.2011

Ημερομηνία σύγκλησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
07.12.2011

Μέλη εκλεκτορικού: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Ημερομηνία ορισμού τριμελούς: 09.02.2012

Μέλη τριμελούς: Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ημερομηνία εισηγητικής: 29.06.2012 Εισηγητικό Σημείωμα

Ημερομηνία διενέργειας εκλογής: 17.07.2012

Συνολικός αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 9

Συνολικός αριθμός θετικών ψήφων: 9

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Μαλαμάτος Θεοχάρης

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale