Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στην Κρυπτογραφία, Κρυπτανάλυση και Εφαρμογές

E-mail Εκτύπωση

Προκήρυξη θέσης: ΦΕΚ 1015/18.11.2011

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 5 Φεβρουαρίου 2012

Ημερομηνία Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος
3η ΠΓΣΕΣ/15.02.2012

Ημερομηνία σύγκλησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:
28.03.2012

Μέλη εκλεκτορικού: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Ημερομηνία ορισμού τριμελούς: 25.04.2012

Μέλη τριμελούς: Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ημερομηνία εισηγητικής: 12.06.2012 Εισηγητική Έκθεση

Ημερομηνία διενέργειας εκλογής: 04.07.2012

Συνολικός αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 7

Συνολικός αριθμός θετικών ψήφων: 7

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Κολοκοτρώνης Νικόλαος

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale