Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στις Εφαρμογές Διαδικτύου

E-mail Εκτύπωση

Προκήρυξη θέσης: ΦΕΚ 529/18-05-2012 τ.Γ΄

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 20 Σεπτεμβρίου 2012


Συγκρότηση 7μελούς - Εφαρμογές Διαδικτύου

Απόφαση συγκρότησης 7μελούς - Εφαρμογές Διαδικτύου

 

Τακτικά μέλη
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
Βασιλάκης Κωνσταντίνος
Λέπουρας Γεώργιος
Κουμπαράκης Εμμανουήλ
Πλεξουσάκης Δημήτριος
Χριστοφίδης Βασίλειος
Μαμουλής Νικόλαος

Αναπληρωματικά μέλη
Γαροφαλάκης Μίνως
Βασιλείου Ιωάννης
Τριανταφύλλου Παναγιώτης
Βαζιργιάνης Μιχαήλ
Βούρος Γεώργιος
Μανωλόπουλος Ιωάννης
Καλνής Παναγιώτης

Ημερομηνία διενέργειας εκλογής: 12.12.2012

Συνολικός αριθμός παρόντων εκλεκτόρων: 6

Συνολικός αριθμός θετικών ψήφων: 6

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Τρυφωνόπουλος Χρήστος

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale