Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Παλαιότερες εκλογές μελών ΔΕΠ

E-mail Εκτύπωση

Διαδικασίες Εκλογών Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
(σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του Νόμου 3848/2010)

Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα Τύπος Θέσης Εξέλιξη Διαδικασίας
Υπολογιστική Επιστήμη και Μαθηματική Μοντελοποίηση Επίκουρου Καθηγητή Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Αναπληρωτή Καθηγητή Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες
Υπολογισιμότητα και Υπολογιστική Λογική Αναπληρωτή Καθηγητή Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Επίκουρου Καθηγητή Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες
Κρυπτογραφία, Κρυπτανάλυση και Εφαρμογές Επίκουρου Καθηγητή Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ Πληροφορίες

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2013

 

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale