Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης για το Ακαδ. Έτος 2011-2012

E-mail Εκτύπωση

 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών στις παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

  • Θεωρητικής Πληροφορικής
  • Συστημάτων Λογισμικού

Σημείωση: Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ακαδ. έτους 2009-2010 δείτε εδώ.

Στόχοι Προγράμματος

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Υπολογιστών και συναφών επιστημών και κλάδων.
  • Η ειδίκευση σε περιοχές της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις συναφείς περιοχές και αυξημένες ικανότητες προαγωγής της έρευνας.
  • Η προετοιμασία επιστημόνων ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μέγιστη χρονική διάρκεια μπορεί να φτάσει τα πέντε (5) εξάμηνα.

Κατηγορίες Πτυχιούχων και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Στο Μ.Δ.Ε. δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά και στις δύο προαναφερθείσες κατευθύνσεις, τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο Μ.Δ.Ε που μπορείτε να κατεβάσετε από τους συνδέσμους παρακάτω μαζί με την αίτηση υποφηφιότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για το Μ.Δ.Ε. είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Προϋποθέσεις Απονομής Διπλώματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται (1) εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων, όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, (2) συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο, (3) επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων, και (4) εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το πρόγραμμα των μαθημάτων ανατρέξτε στους συνδέσμους παρακάτω.

Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2710 372169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή στους παραπάνω υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος.

Σχετικοί Σύνδεσμοι


Ο κανονισμός λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.

Η αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας σε μορφή PDF και σε μορφή DOC.

Επιτυχόντες ΠΜΣ του ακαδ. έτους 2011-12.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale