Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης για το Ακαδ. Έτος 2009-2010

E-mail Εκτύπωση

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών λειτουργεί και οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών. Παρέχονται οι παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής
  • Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού
  • Κατεύθυνση Υλικού Υπολογιστών και Δικτύων
  • Κατεύθυνση Υπολογιστικής Επιστήμης

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Επιστήμη Υπολογιστών και συναφών επιστημών και κλάδων.
  • Η ειδίκευση σε περιοχές της Επιστήμης Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις συναφείς περιοχές.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μέγιστη χρονική διάρκεια μπορεί να φτάσει τα πέντε (5) εξάμηνα.

Κριτήρια Εισαγωγής και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Στο Μ.Δ.Ε. δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε χρόνο στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 35. Ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων, δεν είναι αναγκαία η πλήρωση όλων των προσφερομένων θέσεων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο Μ.Δ.Ε.

Προϋποθέσεις Απονομής Διπλώματος

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: (α) εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων, όπως αυτή καθορίζεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, (β) επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα, και (γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση που επιλέχθηκε.

Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2710 372169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή στους παραπάνω υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

O κανονισμός σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 27 Μαΐου 2010  

FacebookTwitterGoogle


canakkale