Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Χρήσιμα Έντυπα Τμήματος

E-mail Εκτύπωση

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα:

Αίτηση εγγραφής προς τη Γραμματεία.

Γενική αίτηση προς τη Γραμματεία.

Αίτηση αναγνώρισης μαθήματος προς τη Γραμματεία.

Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας προς τη Γραμματεία.

Αίτηση πιστοποιητικού αποφοίτησης προς τη Γραμματεία.

Αίτηση δωρεάν σίτισης προς τη Γραμματεία.

Υπεύθυνη δήλωση σίτισης προς τη Γραμματεία.

Τα ακόλουθα έντυπα αφορούν την Πρακτική Άσκηση και συμπληρώνονται ηλεκτρονικά:

Αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση από φοιτητές.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης & τελική έκθεση από φοιτητές.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φορείς υποδοχής.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από συνεργαζόμενους φορείς.

Η κατάθεση τους γίνεται στη Γραμματεία κατά τις ισχύουσες ώρες κοινού ή στη θυρίδα της Γραμματείας στην είσοδό της όλες τις ώρες της ημέρας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale