Διεθνείς Συνεργασίες

Εκτύπωση

 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι διεθνείς συνεργασίες των ερευνητικών ομάδων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.


Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής

Ομάδα Αλγορίθμων, Κρυπτογραφίας, και Υπολογιστικής Λογικής
 • Sunil Arya, Dept. of Computer Science, Univ. Science & Tech., Hong Kong, China
 • David Mount, Dept. of Computer Science, Univ. Maryland, USA
 • Tuvi Etzion, Dept. of Computer Science, Technion Institute of Tech., Israel
 • Tor Helleseth, Selmer Center, Dept. of Informatics, Univ. Bergen, Norway
 • Kenneth Paterson, Information Security Group, Royal Holloway, Univ. London, UK
 • Simon Blackburn, Information Security Group, Royal Holloway, Univ. London, UK
 • Scott Weinstein, Logic, Information, and Computation Program, Univ. Pennsylvania

Ομάδα Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Ν/Α


Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού

Ομάδα Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων
 • Neoklis Polyzotis, Department of Computer Science, University of California - Santa Cruz
 • Panos Kalnis, Deptartment of Computer Science, National University of Singapore
 • Nikos Mamoulis, Department of Computer Science University of Hong Kong
 • Eliseo Clementini, Department of Electrical Engineering. University of L'Aquila.
 • Barbara Catania, Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione, University of Genova
 • Elisa Bertino, Department of Computer Sciences, Purdue University

Ομάδα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Alan Dix, Lancaster University
 • George Weir, University of Strathclyde
 • Tiziana Catarci, Universita' di Roma "La Sapienza"
 • Benjamin Habegger, Universita' di Roma "La Sapienza"
 • Antonella Poggi, Universita' di Roma "La Sapienza"


Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ομάδα Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Peter Cheung, Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London
 • George Constantinides, Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London
 • Wayne Luk, Department of Computing, Imperial College London
 • Francky Catthoor, Interuniversity Micro-Electronics Center Belgium
 • Gilbert Edelin, Thales Research
 • Vassilios Chouliaras, Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Loughborough
 • Philip Leong, Department of Computer Science and Engineering, Chinese University of Hong Kong
 • Tughrul Arslan, School of Engineering and Electronics, University of Edinburgh
 • Wolfgang Muller, C-Lab, University of Paderborn
 • Kari Tiensyrja, VTT Technical Research Centre of Finland

Ομάδα Επικοινωνιών και Δικτύων Υπολογιστών
 • Ν/Α

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012