Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Οδηγός Σπουδών Ακ. Έτους 2012-13

E-mail Εκτύπωση

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαρκούν τέσσερα έτη ή ισοδύναμα οκτώ εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα κορμού, μαθήματα επιλογής, και μαθήματα ελευθέρας επιλογής.

Τα μαθήματα κορμού είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για να μπορέσει να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τα εξειδικευμένα μαθήματα που προσφέρονται στον οδηγό σπουδών. Τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των έξι πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στα μαθήματα κορμού ανήκει και η πτυχιακή εργασία, η οποία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο 7ο εξάμηνο και 8ο εξάμηνο.

Τα μαθήματα επιλογής εμπίπτουν στις ευρύτερες γνωστικές περιοχές της επιστήμης υπολογιστών, της επιστήμης τηλεπικοινωνιών, και της επιστήμης οικονομικών. Τα μαθήματα ελευθέρας επιλογής είναι μαθήματα γενικότερης παιδείας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νομικά και διοικητικά θέματα πληροφορικής, ηλεκτρονικό επιχειρείν, και παιδαγωγικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών που αφορούν θέματα όπως περιγραφές των μαθημάτων κατά ECTS, προαπαιτούμενα των μαθημάτων, προτεινόμενα συγγράμματα, και μεταβατικές διατάξεις μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Ο οδηγός σπουδών του ακαδ. έτους 2012-13. 

Διευκρινίσεις και ρυθμίσεις για τον οδηγό σπουδών.

Τα προτεινόμενα συγγράμματα του ακαδ. έτους 2012-13 στην υπηρεσία  Εύδοξος.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών πατήστε εδώ.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale