Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Οδηγοί Σπουδών Προηγούμενων Ετών

E-mail Εκτύπωση

 

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:

  Το πρόγραμμα σπουδών και οι περιγραφές των μαθημάτων κατά ECTS του ακ. έτους 2011-2012.

Τα προτεινόμενα συγγράμματα του ακ. έτους 2011-2012 στην υπηρεσία Εύδοξος και σε αρχείο μορφής pdf

Ο οδηγός σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

O κατάλογος προτεινόμενων συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

Ο οδηγός σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

O κατάλογος προτεινόμενων συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

Ο οδηγός σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

O κατάλογος προτεινόμενων συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale