Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Ανακοινώσεις Προπτυχιακών


Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών Ακ. Έτους 2009-2010

E-mail Εκτύπωση

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το ακαδ. έτος 2009 -2010 θα γίνονται καθημερινά από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2009 και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται από τους εισαγόμενους ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο για την εγγραφή είναι:

  • Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία).
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Λυκείου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης (Πρόσβασης), που θα την πάρετε από το Λύκειο, και στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 1 παρ.13 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001). (όσοι πέτυχαν με το σύστημα ενιαίου λυκείου 90% και 10%).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (δίνεται από τη Γραμματεία).
    Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγεται σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. (Υποχρεούται να προσκομίσει αποφοιτήριο).
  • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή (δίνεται από τη Γραμματεία).
  • Αίτηση χορήγησης λογαριασμού πρόσβασης στους πόρους και τις υπηρεσίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (δίνεται από τη Γραμματεία).

Διευκρίνιση: Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις

Από τη Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Eξεταστικής Ακ. Έτους 2008-2009

E-mail Εκτύπωση

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα εξετάσεων της επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σχετική ιστοσελίδα.

Από τη Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

Δήλωση Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2008-2009

E-mail Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει. Η επιλογή συγγραμμάτων γίνεται στο βιβλιοπωλείο Ακαδημαϊκό, 28ης Οκτωβρίου 67, και θα διαρκέσει από τις 06/04/2009 έως και 15/04/2009.

Μετά από αυτή την προθεσμία κανένας φοιτητής δεν θα έχει τη δυνατότητα επιλογής συγγράμματος.

Από τη Γραμματεία
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 


Σελίδα 23 από 23

FacebookTwitterGoogle


canakkale