Προθεσμίες δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2012-13

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Εκτύπωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, ενώ η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013.

Από τη Γραμματεία