Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

E-mail Εκτύπωση

Σας κοινοποιείται η ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος.

Επισυνάπτεται η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και οι  Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης


Σχετική Νομοθεσία: KYA 1104060-7954-0016   N. 3220-2004   393 21-2-2013   fek 1962 b 2004

 

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος μέχρι τις 30 Απριλίου 2013 καθώς και διευκρινίσεις όσον αφορά στις επικυρώσεις των δικαιολογητικών

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικώς στη Γραμματεία Τρίτη και Πέμπτη 10:00 - 13:00 μέχρι την οριζόμενη προθεσμία.

 

Από τη Γραμματεία

 

FacebookTwitterGoogle


canakkale