Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακ. Έτους 2011-2012

E-mail Εκτύπωση

 


Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους (τελευταία ενημέρωση: 04/11/2011)

 

 • Ανάπτυξη συστήματος προσαρμογής σε ασφαλείς κλήσεις υπηρεσιών διαδικτύου
 • Ανάπτυξη συστήματος προσαρμογής σε κλήσεις υπηρεσιών διαδικτύου με διασφάλιση ανωνυμίας
 • Ανάπτυξη συστήματος προεπεξεργασίας και εκτέλεσης σεναρίων BPEL για προσαρμογή κλήσεων υπηρεσιών διαδικτύου βάσει ποιότητας υπηρεσίας
 • Συγκριτική αξιολόγηση πλαισίων ασφαλούς ανάπτυξης και κύκλου ζωής λογισμικού
 • Αξιολόγηση και εμπλουτισμός οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών συστήματος
 • Υλοποίηση ευρεστικών εξέλιξης σε οντολογίες

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Υπολογισμοί πλέγματος
 • Ανίχνευση μοτίβων σε πολύπλοκα δίκτυα
 • Κρίσιμα φαινόμενα σε χωρικούς εξελικτικούς αλγόριθμους
 • Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη διοίκηση έργων πληροφορικής

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Πολυδιάστατη Γραμμική Κρυπτανάλυση
 • Μη-Γραμμική Κρυπτανάλυση
 • Επιθέσεις Παραγοντοποίησης στον RSA
 • Κρυπτογραφικοί Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Μη-μονοτονική Λογική (Nonmonotonic Logic)
 • Υποθετικές Λογικές (Conditional Logics) και εφαρμογές στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Αποκρισιμότητα (Decidability) και Πολυπλοκότητα (Complexity) της Τροπικής Λογικής (Modal Logic)
 • Mαθηματική Λογική και τα Θεωρήματα Μη-πληρότητας του Kurt Gödel

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Υλοποίηση plugin για το Google+
 • Υλοποίηση εφαρμογής ενημέρωσης προσωπικών στοιχείων σε κοινωνικά δίκτυα
 • Υλοποίηση gadget για το Gmail
 • Σύστημα διαχείρισης «factoids»
 • Ανάπτυξη τεχνικού υποβάθρου για διευκόλυνση διαχείρισης προσωπικής πληροφορίας

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Αλγόριθμοι Βολής Ακτίνας (Ray Shooting Algorithms)
 • Υλοποίηση Γεωμετρικών Αλγορίθμων με τη βιβλιοθήκη CGAL
 • Υλοποίηση Εφαρμογής Διαχείρισης Εκκρεμών Εργασιών για Χρήση σε Κινητά
 • Αλγόριθμοι και Τεχνικές Υλοποίησης για Διεθνείς Φοιτητικούς Διαγωνισμούς Προγραμματισμού

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σχεδίαση εμπροσθοφυλακής (frontend) διαδικαστικής γλώσσας προγραμματισμού για το μεταγλωττιστή LLVM
 • Σχεδίαση μεταγλωττιστή από διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού αυστηρής τυποποίησης προς την αρχιτεκτονική MIPS32
 • Σχεδίαση παραμετρικών αριθμητικών μονάδων σε Verilog/VHDL
 • Υλοποίηση εφαρμογών ανάλυσης/σύνθεσης εικόνας με επεξεργαστή Picoblaze

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αποθήκευση τριγωνικών και τετραεδρικών μοντέλων στη μορφή HDF5
 • Εκμετάλλευση της GPU για επεξεργασία και οπτικοποίηση πολύ μεγάλων γράφων
 • Παραγωγή υλικού υποστήριξης των εργαστηρίων για το μάθημα «Τεχνολογίες Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών»

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύγκριση μονοβηματικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση τροχιακών και σχετικών προβλημάτων
 • Σύγκριση πολυβηματικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση τροχιακών και σχετικών προβλημάτων
 • Ανάπτυξη μεθόδου Runge-Kutta με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων
 • Ανάπτυξη πολυβηματικής μεθόδου με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων
 • Ανάπτυξη μεθόδου πρόβλεψης-διόρθωσης με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύστημα διαχείρισης ροών δεδομένων (data streams)
 • Διαχείριση αναφορών από το Google scholar
 • Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για πολύ μεγάλους γράφους
 • Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για πολύ μεγάλες συμβολοσειρές

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Οπτικοποίηση πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων
 • Υλοποίηση εφαρμογής εντοπισμού χρηστών και επέκτασης του δικτύου φίλων σε κοινωνικά δίκτυα
 • Υλοποίηση γνωστών αλγορίθμων διαχείρισης πληροφορίας για εκπαιδευτική χρήση
 • Ανωνυμία και αποφυγή λογοκρισίας σε συστήματα ομότιμων κόμβων (P2P)
 • Αντιστοίχιση του μητρώου για το .uk domain σε οντολογία
 • Αντιστοίχιση προσωπικών αρχείων σε οντολογία
 • Σύγκριση αρχιτεκτονικών ομοτίμων κόμβων για διάχυση πληροφορίας
 • Υλοποίηση ενός κατανεμημένου συστήματος ψηφιακών βιβλιοθηκών
 • Υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης αναφορών σε επιστημονικές εργασίες
 • Υλοποίηση ενός παιχνιδιού με σκοπό την ταξινόμηση επισημάνσεων αντικειμένων με βάση τη σημαντικότητα

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Αξιολόγηση και εμπλουτισμός συστήματος οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2011  

FacebookTwitterGoogle


canakkale