Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακ. Έτους 2012-2013

E-mail Εκτύπωση

 


Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους

(τελευταία ενημέρωση: 16/11/12)

 

 • Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας στην εκπαίδευση της επιστήμης των υπολογιστών
 • Επαυξημένη πραγματικότητα σε χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Επισκόπηση της περιοχής της χρήσης της πληροφορικής σε χώρους πολιτισμού

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Καθολική πρόσβαση σε αντικείμενα της επιφάνειας εργασίας μέσω URI
 • Υλοποίηση plugin για εξαγωγή οντολογίας από κοινωνικά δίκτυα
 • Υλοποίηση εφαρμογής ενημέρωσης προσωπικών στοιχείων σε κοινωνικά δίκτυα
 • Υλοποίηση gadget για το GMail
 • Σύστημα διαχείρισης «factoids»
 • Ανάπτυξη τεχνικού υποβάθρου για διευκόλυνση διαχείρισης προσωπικής πληροφορίας
 • Χρήση τεχνικών εξόρυξης κανόνων συσχέτισης για υπολογισμό βαρών προσωπικού σημασιολογικού δικτύου
 • Τεχνικές ύστερης τροφοδότησης από πηγές πληροφορίας για υπολογισμό βαρών προσωπικού σημασιολογικού δικτύου
 • Ανάπτυξη συστήματος προσαρμογής σε ασφαλείς κλήσεις υπηρεσιών διαδικτύου
 • Ανάπτυξη συστήματος προεπεξεργασίας και εκτέλεσης σεναρίων BPEL για προσαρμογή κλήσεων υπηρεσιών διαδικτύου βάσει ποιότητας υπηρεσίας
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση καθολικού βελτιστοποιητή
 • Ανάπτυξη συστήματος πρόσβασης σε τμήματα/συνθέσεις υλικού ιστοσελίδων μέσα από κινητές συσκευές
 • Υλοποίηση κατανεμημένου αλγορίθμου εξόρυξης συχνών προτύπων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Κατασκευή μεταγλωττιστή για την απλοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
 • Κατασκευή προ-επεξεργαστή (preprocessor) αρχείων για την γλώσσα C
 • Κατασκευή μετατροπέα γραμματικών από EBNF σε BNF μορφή
 • Κατασκευή εργαλείου για την γραφική αναπαράσταση εξαρτήσεων αρχείων για προγράμματα C/C++
 • Δημιουργία Visual Studio Add-In για την ανάλυση προγραμμάτων C
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης για την υλοποίηση αριθμητικής σταθερής υποδιαστολής (Fixed Point Arithmetic ) σε γλώσσα C/C++
 • Δημιουργία Visual Studio Add-In για στατιστική ανάλυση προγραμμάτων
 • Μελέτη λειτουργιών του μάκρο-επεξεργαστή Μ4
 • Μελέτη των εργαλείων GPLEX/GPPG ή αντίστοιχων για την ανάπτυξη συντακτικών αναλυτών σε γλώσσα C#

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Πολυδιάστατη γραμμική κρυπτανάλυση
 • Μη–γραμμική κρυπτανάλυση
 • Κρυπτογραφικοί κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
 • Υπηρεσίες ασφάλειας σε συστήματα iOS

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Μαθηματικά μοντέλα του παγκόσμιου ιστού
 • Μη-μονοτονικές λογικές και αναπαράσταση γνώσης
 • Θεωρήματα μη-πληρότητας και αποτελέσματα ανεξαρτησίας στη μαθηματική λογική

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Αλγόριθμοι βολής ακτίνας
 • Αποσύνθεση καλώς διαχωριζομένων ζευγών
 • Υλοποίηση γεωμετρικών αλγορίθμων με τη βιβλιοθήκη CGAL
 • Πολυδιάστατες δομές δεδομένων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Εκμετάλλευση της GPU για επεξεργασία και οπτικοποίηση πολύ μεγάλων γράφων
 • Οπτικοποίηση μετασχηματισμών 2Δ / προβολών / 3Δ
 • Εκπομπή ακτίνων (ray-casting) σε τετραεδρικά πλέγματα
 • Αποθήκευση τριγωνικών και τετραεδρικών μοντέλων στη μορφή HDF5
 • Παραγωγή υλικού υποστήριξης των εργαστηρίων για το μάθημα «Τεχνολογίες Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών»

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύγκριση μονοβηματικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση τροχιακών και σχετικών προβλημάτων
 • Σύγκριση πολυβηματικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση τροχιακών και σχετικών προβλημάτων
 • Ανάπτυξη μεθόδου Runge-Kutta με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων
 • Ανάπτυξη πολυβηματικής μεθόδου με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων
 • Ανάπτυξη μεθόδου πρόβλεψης-διόρθωσης με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύστημα διαχείρισης ροών δεδομένων (data streams)
 • Διαχείριση αναφορών από το Google scholar
 • Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για πολύ μεγάλους γράφους
 • Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για πολύ μεγάλες συμβολοσειρές
 • Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων συνέπειας για σχέσεις κατεύθυνσης σε χωρικές βάσεις δεδομένων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Διόρθωση οντολογιών με χρήση crowd computing
 • Υλοποίηση κατανεμημένου συστήματος εξόρυξης δεδομένων (τροποποίηση υπάρχοντος συστήματος)
 • Υλοποίηση κατανεμημένου κοινωνικού δικτύου (τροποποίηση υπάρχοντος συστήματος).
 • Οπτικοποίηση πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων
 • Υλοποίηση εφαρμογής εντοπισμού χρηστών και επέκτασης του δικτύου φίλων σε κοινωνικά δίκτυα
 • Αντιστοίχιση προσωπικών αρχείων σε οντολογία
 • Υλοποίηση αλγορίθμων ευρετηρίασης προφίλ χρηστών σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα
 • Υλοποίηση ενός παιχνιδιού με σκοπό την ταξινόμηση επισήμανσεων αντικειμένων με βάση τη σημαντικότητα
 • Υλοποίηση γνωστών αλγορίθμων διαχείρισης πληροφορίας για εκπαιδευτική χρήση
 • Αντιστοίχιση του μητρώου για το .uk domain σε οντολογία
 • Ανωνυμία και αποφυγή λογοκρισίας σε συστήματα ομότιμων κόμβων (Ρ2Ρ)

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Αξιολόγηση και εμπλουτισμός συστήματος οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale