Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακ. Έτους 2008-2009

E-mail Εκτύπωση

 


Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους
 • Αποθήκευση και ανάκτηση οντολογίας σε σχεσιακή βάση δεδομένων
 • Ανάπτυξη τεχνικού υποβάθρου για διευκόλυνση διαχείριση προσωπικής πληροφορίας
 • Σύστημα διαχείρισης οντολογίας προσωπικού προφίλ μέσω διαδικτύου
 • Χρήση PDAs για λήψη πληροφοριών σε περιβάλλοντα μουσείων, κ.λπ.
 • Αξιολόγηση και εμπλουτισμός συστήματος οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών
 • Σύστημα διαμοιρασμού πληροφοριών με εντοπισμό θέσης και σημασιολογικά χαρακτηριστικά
 • Σύνδεση προσωπικής οντολογίας και συστήματος facebook
 • Καθολική πρόσβαση σε αντικείμενα της επιφάνειας εργασίας μέσω URI
 • Υλοποίηση ευρεστικών εξέλιξης σε οντολογίες
 • Σχεδιασμός εκθέσεων
 • Τεχνικές οπτικοποίησης με ανάδραση
 • Τεχνικές οπτικοποίησης με ήχο
 • Επαύξηση δυνατοτήτων επιφάνειας εργασίας
 • Έξυπνο σύστημα παροχής κανόνων γραφικής κωδικοποίησης για δεδομένα πρωτεομικής

περισσότερες πληροφορίες ...

 • GRAPHIT-db: πρότυπο σύστημα διαχείρισης γράφων
 • Σύστημα διαχείρισης ροών δεδομένων (data streams)
 • Διαχείριση αναφορών από το Google scholar

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Μελέτη και υλοποίηση μεθόδων εντοπισμού σημείου επιπέδου

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Αυτόματo φιλτράρισμα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με μεθόδους μηχανικής μάθησης
 • Εξόρυξη γνώσης σε βάσεις κειμένων
 • Χρήση αλγόριθμων εξόρυξης γνώσης για έγκριση πιστωτικών καρτών

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Παρακολούθηση ακτίνας σε τετραεδρικά πλέγματα πολλαπλών αναλύσεων
 • Παραγωγή υλικού υποστήριξης του μαθήματος ``Τεχνολογίες Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών''

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε FPGA
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων σε FPGA για την επίλυση του προβλήματος minimum cost Hamiltonian tour σε γράφους
 • Σχεδιασμός μεταγλωττιστών
 • Αξιολόγηση απόδοσης και βελτιστοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε επεξεργαστές λογισμικού
 • Υλοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε FPGA
 • Σχεδίαση και υλοποίηση επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα για πολυμεσικές εφαρμογές
 • Υλοποίηση εφαρμογών αυτοματοποίησης ανάλυσης και βελτιστοποίησης πολυμεσικών εφαρμογών
 • Υψηλού επιπέδου σύνθεση (high level synthesis) εφαρμογών σε επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές
 • Αξιολόγηση της απόδοσης και βελτιστοποίηση υλοποιήσεων του μετασχηματισμού Wavelet δύο διαστάσεων
 • Σχεδίαση και υλοποίηση του ευθύ και αντίστροφου μετασχηματισμού Wavelet δύο διαστάσεων
 • Σχεδίαση γεννητριών αρχιτεκτονικών αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε VHDL/Verilog
 • Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποίησης σχεδίασης βασισμένο στο πρόβλημα του minimum cost Hamiltonian tour
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη γενικής χρήσης επεξεργαστή πακέτων επιπέδου 2-3 σε FPGA για εφαρμογές bridging / routing
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σε PC για απεικόνιση / αλλαγή των RPR καταχωρητών (RS232 σύνδεση)
 • Σχεδίαση βασικών μονάδων επεξεργασίας (data paths) εφαρμογών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP)
 • Σχεδίαση βασικών μονάδων ελέγχου (control paths) από την περιοχή εφαρμογών scheduling IEEE 802.16d
 • Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA κρίσιμων τμημάτων πρωτοκόλλων ασύρματων δικτύων
 • Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA αναιρέτη ηχούς (echo canceller)
 • Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA συμπιεστών φωνής (voice compression codecs)
 • Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA μηχανής εκμάθησης και αναζήτησης διευθύνσεων (lookup table search engine)
 • Υλοποίηση σε FPGA εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server)
 • Υλοποίηση σε FPGA μορφοποιητή κυκλοφορίας (traffic shaper)
 • Υλοποίηση σε FPGA ουρών προτεραιοτήτων (priority queues)
 • Μελέτη πρωτοκόλλου OFDMA και παρουσίαση εναλλακτικού μοντέλου κατανομής υποφερουσών
 • Μελέτη προβλημάτων κατά την μεταφορά υπηρεσιών video μέσω ασύρματων τεχνολογιών WiFi και WiMAX

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Θεματική κατηγοριοποίηση
 • Γραφικός τρόπος έκφρασης χωρικών ερωτημάτων
 • Αξιολόγηση σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

περισσότερες πληροφορίες ...

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009  

FacebookTwitterGoogle


canakkale