Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης για το Ακαδ. Έτος 2012-2013

E-mail Εκτύπωση

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών στην παρακάτω θεματική κατεύθυνση:

  • Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών.

Στόχοι Προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

  • η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Υπολογιστών και συναφών επιστημών και κλάδων.
  • η ειδίκευση σε περιοχές της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις συναφείς περιοχές και αυξημένες ικανότητες προαγωγής της έρευνας.
  • η προετοιμασία επιστημόνων ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών.

Η κατεύθυνση που θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών) απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η μέγιστη χρονική διάρκεια μπορεί να φτάσει τα πέντε (5) εξάμηνα.

Κατηγορίες Πτυχιούχων και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Στο Μ.Δ.Ε. δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστον σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο Μ.Δ.Ε που μπορείτε να κατεβάσετε από τους συνδέσμους παρακάτω μαζί με την αίτηση υποφηφιότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για το Μ.Δ.Ε. είναι έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Προϋποθέσεις Απονομής Διπλώματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

  1. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, όπως αυτό έχει τυχόν ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.
  2. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
  3. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
  4. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το πρόγραμμα των μαθημάτων ανατρέξτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2710 372169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή στους παραπάνω υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ο κανονισμός λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.

Οι περιγραφές των μαθημάτων της κατεύθυνσης "Τεχνολογίες Αιχμής και Ερευνητικά Θέματα Υπολογιστών" για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.

Η αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας σε μορφή PDF και σε μορφή DOC.

Οι ιστοσελίδες για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ακαδ. έτους 2011-2012 και ακαδ. έτους 2009-2010.

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013  

FacebookTwitterGoogle


canakkale